Решение единоличного арбитра МКАС при ТПП РФ от 24.12.2018 по делу N М-155/2018