Решение единоличного арбитра МКАС при ТПП РФ от 02.11.2017 по делу N М-21/2017