Решение единоличного арбитра МКАС при ТПП РФ от 15.08.2019 по делу N М-17/2019