Закон РСФСР от 25.10.1990 N 267-1 (ред. от 27.01.1995) "О свободе вероисповеданий"