Решение единоличного арбитра МКАС при ТПП РФ от 16.02.2022 по делу N М-85/2021