Решение единоличного арбитра МКАС при ТПП РФ от 06.11.2019 по делу N М-78/2019