Указ Президента РФ от 07.03.1996 N 337 (ред. от 25.01.1999) "О реализации конституционных прав граждан на землю"