Приказ Роспатента от 22.04.1997 N 36 "О работе с депутатскими запросами"